دکوراسیون منزل کوچک

دکوراسیون منزل های کوچک ممکن است در ابتدا سخت به نظر بیاید، اما باید بدانیم که اگر به درستی این کار را انجام بدهیم، منزلی بسیار زیبا و شیک خواهیم داشت. چند نکته برای دکوراسیون منزل های کوچک یا به طور کلی فضاهای کوچک وجود دارد که بهتر است، آنرا رعایت کنیم. به طور کلی در فضاهای کوچک با تکنیکهایی باید سعی کنیم که حجم اتاق بزرگتر به نظر بیاید. فضاهای خالی باید بیشتر به نظر بیایند. پس ابعاد مبلمان در فضاهای کوچک باید کوچک و متناسب فضا باشد.مبلمانی که برای دکوراسیون منزل های کوچک، استفاده میکنید، بهتر است پایه های ظزیف و سبک داشته باشند. حتی حجم زیر مبلمان را هم باید به نظر بیایند. میزهای شیشه ای بهتر هستند چرا که حجم اتاق بیشتر به نظر می آید. آباژور و سایر وسایل هم بهتر است پایه های بسیار سبک و ظریف داشته باشند. نور باید گردش زیادی داشته باشد. رنگهای روشن بهتر هستند. از حجم خالی در ارتفاع استفاده کنید و نقطه دید را به بالا هدایت کنید. برای دیدن عملی توضیحاتی که داده شده مطالب پایین را بخوانید.

AjaxLoader