غزاله بدیعی

غزاله بدیعی

دانشجوی ارشد دانشگاه جندی شاپور دارای سابقه ی کار بازسازی منازل و طراحی داخلی هستم. از دید من معمار,شاعری است که خیال را به واقعیت واژها دعوت میکند

مقالات طراح

ثبت نشده

رتبه طراح

سوال خود را از طراح بپرسید