قیمت طراحی دکوراسیون منزل در ست‌شید

مبلمان

طراح خوب

متری ۳۵۰ هزار تومان

پکیج شامل مبلمان فرش و پرده و اکسسوری و نورپردازی می‌باشد.

طراح خیلی خوب

متری ۴۵۰ هزار تومان

پکیج شامل مبلمان فرش و پرده و اکسسوری و نورپردازی می‌باشد.

طراح عالی

متری ۵۵۰ هزار تومان

پکیج شامل مبلمان فرش و پرده و اکسسوری و نورپردازی می‌باشد.

بازسازی

طراح خوب

متری ۳۵۰ هزار تومان

طراح خیلی خوب

متری ۵۵۰ هزار تومان

طراح عالی

متری ۷۵۰ هزار تومان