با شکوه همچون مرمر

می تونیم فضایی داشته باشیم که هم رنگی باشه و هم آرامش بخش. استفاده از چنر رنگ نزدیک به هم مانند کرم و زرد و گلبهی فضایی به وجود می آورد که مونوکروم و یکنواخت نیست و در عسن حال آرام است و از هیجانات اضافی به دور است.همچنین استفاده از مبلمانی که وزین و حجیم باشد تا حدی بر شکوه فضا اضافه می کند.

ست های مشابه با با شکوه همچون مرمر

AjaxLoader