نشیمن

برای افرادی که به سبک کلاسیک علاقه دارند در یک فضای سنتی و کلاسیک رنگ بیش از حد برجسته نمی شود و استفاده از آن محتاطانه است.بیشتر از رنگ های کرم بژ خاکستری،...استفاده میشود.رنگ های روشن همیشه جلوه ی خاصی دارداما می توانید فراتر روید و از رنگی ماندد سبز یا سبز آبی در کنار آن استفاده کنید

ست های مشابه با نشیمن

AjaxLoader