قاب خاطرات

داشتن قاب خاطرات می تواند خانه یا هر فضایی را از آن شما کند. یعنی گذاشتن نشانی از شما در فضا احساس تعلق خاطر به فضا را در شما تقویت می کند. در این ست رنگ فیروزه ای ترکیب شئه با کمی خاکستری این حس خاطره طور و رویا گون را تقویت می کند. گذاشتن اشیائی قدیمی مانند میزی رنگی و زنگ زده و صندلی از چوب گردو که هم با اصالت است و قدمت دارد و هم همیشه نو و مقاوم است همچنان این خاطرات را تقویت می کنند. قاب خاطرات ایده ی خوبیست که چه در اتاق ها به صورت خصوصی تر و چه در فضاهای عمومی تر خانه قابل استفاده و جذاب است.

ست های مشابه با قاب خاطرات

AjaxLoader