سفید و چوبی

این طرح می تواند مناسب هر سلیقه ای باشد چون از رنگ سفید استفاده شده که روشنایی را در خانه بازتاب می کند و فضایی دلباز می آفریند.

ست های مشابه با سفید و چوبی

AjaxLoader